Multifunctionele 40 tons Hijstraverse

Hijsen van 40 ton in diverse configuraties

Van CraneSolutions kregen we de opdracht om een multifunctionele hijstraverse te ontwerpen. Deze moest zowel als evenaar als met een tweesprong gebruikt kunnen worden. Naast de oren voor de evenaar is er in het hart een ramshoorn aanwezig. Allen geschikt voor het hijsen van 40 ton. De hijstraverse is conform NEN-EN 13155: 2020 berekend.

Richting CraneSolutions hebben we alleen een samenstellingstekening en lassamenstelling van de hijstraverse aan hoeven leveren. De productie heeft, in nauw overleg, zelf het ontwerp verder opgebouwd tot een mooi eindresultaat.

 

FEM-analyse voor realistisch beeld

De hijstraverse is, qua gewicht, geoptimaliseerd d.m.v. FEM analyse, waarbij wij standaard het 2e orde effect en non-lineairiteit meenemen. Alles om de realiteit zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. Alle rekenresultaten zijn samengevat in een berekeningsrapport ten behoeve van de keuringsinstantie.

Omdat al onze constructies in 3D worden geëngineerd (Inventor of Solid Edge), worden deze meestal meteen doorgerekend met Ansys Mechanical Premium.