MH Poly – Mose project

MH Poly – Mose project

Het is een gegeven dat de stad Venetië zakt terwijl de het zeewaterniveau mondiaal stijgt.
De Italiaanse overheid heeft in 2001 besloten dat er een stormvloedkering moet komen.
Dit megaproject, genaamd Mose, houdt in dat bij hoog water de lagune rond Venetië wordt afgesloten door 78 stalen deuren.

Strukton Immersion Projects heeft de deelopdracht gekregen om betonnen caissons te plaatsen. Deze caissons zijn de basis voor de stalen deuren. Het vraagstuk is neerlegd bij MH Poly en
Haak & Van Ham.

Op een bestaand ponton hebben we vier hijsvoorzieningen met elk een maximale werklast van 500 ton en het basisframe voor de 60 ton hijslieren ontworpen.

De voorzieningen zij door ons ontworpen, berekend en getekend.