Gebouwonderhoud

Bij gebouwonderhoud ligt bij ons de focus voornamelijk op gevelonderhoud, waarbij gedacht moet worden aan constructies om de gevel en zijn beglazing schoon te houden of om personen onderhoud en reparaties aan gebouwen en gevels te kunnen laten verrichten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan wasrobots, waarbij met water en borstels de gevel gereinigd kan worden. Of aan dakwagens die een werkbak met personen langs de gevel kan laten lopen.

Soms gaat het om het vervangen van een bestaande dakwagen of dakrail, maar veelal is er sprake van nieuwbouw, waar in samenspraak met de architect tot een conceptoplossing wordt gekomen. Een esthetische oplossing is veelal gewenst, maar ook constructief moet de constructie goed op het gebouw aansluiten en aan alle vigerende normen voldoen.

De klant waarmee we onze gebouwonderhoud projecten doen is: