Berekeningen

Gedurende het engineeringsproces worden de ontwerpen getoetst aan de vigerende normen. Om de kosten te drukken, wordt in de basis geen volledig uitgewerkt rapport gemaakt. Echter, zonodig leveren wij een compleet berekeningsrapport dat ingediend kan worden bij de desbetreffende keuringsinstanties.

Van de ontwerpen worden in alle gevallen 3D-modellen gemaakt, wat het makkelijk maakt om het FEM-rekenpakket Ansys Mechanical Premium te gebruiken om de constructie sterkte-technisch te controleren. Dit gebeurt echter alleen in de gevallen dat een simpele handberekening niet toereikend is, of specifiek in de opdracht gevraagd wordt.

Daarnaast wordt het stavenrekenprogramma SCIA engineer gebruikt voor het doorrekenen van constructies. Hiermee zijn snel resultaten te krijgen, zelfs als er non-lineair en 2e-orde gerekend wordt. Ook voor het doorrekenen van staalconstructies passen we dit programma toe.

Recent toegevoegd is het FEM-programma Idea Statica voor het berekenen van verbindingen in staalconstructies.

Los van alle software rekenen we de ontwerpen meestal ook handmatig door, waarbij bijna elk type berekening op het gebied van de werktuigbouw en machinebouw binnen onze kennis valt. Op het moment dat onze kennis te kort schiet, zullen we niet schromen een geschiktere partij in te schakelen of te adviseren.

Deze programma’s worden gebruikt voor:

 • Statische sterkteberekeningen, zowel lineair- als non-lineair, waarbij het 2e orde-effect in veel gevallen ook meegenomen wordt;
 • Vermoeiingsberekeningen, waarbij zowel volgens de kranennorm 13000 als de Structural Hot Spot Stress methode kan worden gerekend. In het laatste geval wordt in detail naar de lassen gekeken en de levensduur bepaald;
 • Daarnaast maken wij onze eigen Excel-berekeningen voor standaardisatie van een aantal berekeningen om efficiënter te rekenen, zoals:
  • Kraanberekeningen;
  • Schaararmberekeningen;
  • Kraanbaanberekeningen;
  • Stabiliteitsberekeningen;
  • Hefbrugberekeningen;
  • Hijstabellen;
 • SCIA-berekening van een pijpsegment, belast door een Jacking System
 • SCIA-berekening van de voetconstructie van een bouwlift
 • SCIA-berekening van een portaalkraan

  Sectoren

  We passen berekeningen toe in de volgende sectoren: