Royal IHC – Pin Release

IHC – Pin Release System

Voor het plaatsen van een zware betonnen fundatie in een windmolenpark op de zeebodem voor de kust van België is het Gravity Base Foundation (GBF) concept de beste optie.

Deze fundatietoren is 42 meter hoog, weegt 3000 ton en wordt onshore gemaakt. De HLV-Rambiz vervoert de GBF naar de locatie en laat hem afzinken. Vier hijskabels lopen via een spreader naar geïntegreerde hijspunten aan de onderzijde van de fundatie. Als de fundatie op zijn plek staat
moeten de hijskabels zonder duiker gelost kunnen worden.

In samenwerking met IHC hebben we hiervoor een hydraulisch Pin Release systeem ontworpen.

We hebben het Pin release systeem ontworpen, berekend en getekend.